+420 730 513 348 | kladno@klinikamd.cz | Jsme smluvním zdravotnickým zařízením VZP, ČPZP, ZPMVČR, OZP, RBPZP

Eva Nováková, Dip. MDT

Eva Nováková, Dip. MDT
Eva Nováková je průkopnicí šíření McKenzie metody v ČR i na Slovensku. V roce 2003 založila pobočku McKenzie institutu v ČR. Celý svůj profesní život věnuje péči pacientům všech věkových kategorií s poruchami hybného systému. Neustále se vzdělává. V rámci mezinárodního McKenzie Institutu (MII) dosáhla pozice Senior Instruktora MDT, také je členem Evropského edukačního týmu MII. Přesto prakticky od ukončení studií je stále věrná i pracovišti Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde nyní na částečný úvazek vykonává pozici metodika oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny. Reference naleznete také na http://www.mckenzie.cz.

Zaměstnání a certifikáty:

2021 - dosud Výuka MDT magisterského oboru fyzioterapie na FBMI, ČVUT
2017 - dosud Externí vyučující zahraničních studentů fyzioterapie FTVS, UK Praha
2015 Senior instruktor MDT
2014 The International Education Committee (IEC) - representative of  European Region
2012 Instruktor McKenzie část A a B.
2010 Probationary instruktor, McKenzie Institut International výukový program
2007 Diplom v Mechanické Diagnostice a Terapii, Universita Otago, Nový Zéland
2006 - 2023 Pozice fyzioterapeut specialista na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ÚVN Praha 6
2006 - dosud Externí vyučující praxe na 3. lékařské fakultě University Karlovy, Bc studium fyzioterapeutů, Praha
2005 - 2006 Externí vyučující praxe na 1. lékařské fakultě University Karlovy, Bc studium fyzioterapeutů, rehabilitace Praha
2004 Certifikát pro PNF koncept, Brno
2002 Privátní praxe, Praha 6 - Ruzyně
2002 McKenzie Credentialing Examination, Tucson, USA
2002 - 2008 Externí vyučující studentů fyzioterapie FTVS, UK, Praha
1998 Certifikát Vojtova terapie, Vojtova společnost Corpus, Olomouc
1995 Certifikát  mobilizace hybného systému, Česká společnost manuální medicíny, Praha
1994 Atestace v oboru se zaměřením na LTV , Brno
1985 - 2023 Neurologické oddělení, ÚVN, Praha
1985 Nástavbové studium po gymnáziu v oboru rehabilitační pracovník

Publikace:

Časopisy:

roč.22, 2019, č.3, s.95-101 Bolest – časopis pro studium a léčbu bolesti: Stupková Z., Nováková E.: Mýty, pověry a fakta v léčbě bolestivých stavů pohybového systému v rámci mechanické diagnostiky a terapie podle konceptu McKenzie. Bolest

Knihy:

2020 Překlad knihy Robina McKenzie, G.Watsona a R.Lindsay: Léčíme si kyčel sami.
2015 Audioprezentace pro vysoké školy: Přehled o MDT u bederní páteře a krční a hrudní páteře
2013 Korektury překladu knihy od Rona Donelsona, Solving the Mystery.
2013 Překlad knihy s Mgr. Šerclovou od Robina McKenzie, G.Watsona a R. Lindsay: Léčíme si koleno sami.
2009 Překlad s Mgr.Šerclovou a korektury knihy R. McKenzie, G.Watsona a R. Lindsay: Léčíme si rameno sami. 
2006 - dosud Edice McKenzie časopisu (ISSN 1802-274X) pro členy McKenzie Institutu ČR
2005 - 2007 Standard fyzioterapie „Pacient s bolestmi dolní části zad“, publikovaný ve Verlag Darshofer a UNIFY ČR
2005, reedice 2007 Překlad knihy Robina McKenzie: Léčíme si bolesti krční páteře sami
2005, reedice 2007, 2010, reedice 2012 Korektury překladu knihy Robina McKenzie: Léčíme si záda sami.
2001, reedice 2002 Terapie bederní páteře přístupem R. McKenzie.

Články:

McKenzie časopis, vychází od roku 2004 (ukázky témat)

2012, 17, s. 3 - 21 Nováková, E.: Náhled do zajímavých kazuistik
2012, 18, s. 3 - 11 Nováková, E.: Zpráva z 12. Mezinárodní konference Mechanické diagnostiky a terapie, Austin, Texas, USA.
2012, 18, s. 17 Nováková, E. a kol.: Abstrakt - Postačí dostupné zobrazovací metody při výhřezu meziobratlové ploténky ke stanovení klinické diagnózy?
2012, 18, s. 18 Nováková, E. a kol.: Abstrakt - Cvičení podle směrové preference nebo stabilizační cvičení u pacientů s chronickou bolestí beder: randomizovaná kontrolovaná studie.
2012, 18, s. 32 Nováková, E.: Novinky v MDT.
2012, 18, s. 33 Nováková, E.: úryvek z knihy Solving the Mystery (Odhalení záhady) od Rona Donelsona.
2012, 18, s. 35 Nováková, E: Informace o knize „ Léčíme si koleno sami“od Robina  McKenzie, Granta Watsona a Roberta Lindsaye.
2011, 15, s.21 - 24 Nováková, E.: Dotazy kolegyň.
2011, 15, s. 31 Nováková, E.: Shrnutí různých typů praporků.
2011, 15, s.32 - 33 Nováková, E.: Kazuistiky
2011, 15, s. 32 - 35 Nováková, E.: Organizace kurzu pro lékaře.
2011, 16, s. 8 - 20 Nováková, E.: Bolesti kyčelního kloubu.
2011, 16, s. 32 Nováková, E: Shrnutí McKenzie postupu od počátku vzniku v roce 1956.
2011, 16, s. 36 Nováková, E, Šolcová H.: Chceme držet krok se světem?

MDT World Press

2012, 1, s. 1- 7 Nováková E, May S, Říha M, Král P: Direction specific or stabilisation exercises for chronic low back pain patients?

IJMDT

March 2016 A Personal Journey on the MDT path

Bulletin UNIFY ČR

Nováková, E.:  Informace o plánovaných  setkáních McKenzie klinické zájmové skupiny včetně informacích o proběhlých akcích v každém čísle Bulletinu UNIFY. časopis vychází 6x ročně.
2011 Nováková, E.: Rozhovor s Robinem
2011 Povzbuzení pro kolegy a kolegyně do nového roku.
2010 Cítíte se ohroženi novými poznatky z medicíny?
2009 Je možné změnit postupy péče u bolestí páteře?
2008 Komentář z pohledu fyzioterapie z praxe
2005, 2006, 2007 Práce na standardu léčby bolestí zad
2005 MDT a periferní klouby
2005 Výňatek z rozhovoru s Robinem McKenzie
2005 Jaký význam má zkratka MDT?
2002 Zpráva z McKenzie konference USA a Kanady
2002 Teorie správného sedu
2001 Metoda podle Robina McKenzie

Rehabilitace a fyzikální lékařství

2012, 2, 34-40 Nováková E, Říha M, Šolcová H, Letáková J, Häckel M: Postačí dostupné zobrazovací metody při výhřezu meziobratlové ploténky ke stanovení klinické diagnózy? Rozvaha z pohledu kliniků zabývajících se problematikou vertebrogenních onemocnění.
2009 Nováková, E.: Je možné změnit postupy péče u bolestí páteře? 
2009 Překlad: May, S.: Je nutné vybírat cílené techniky v manuální terapii?
2009 Je nutné vybírat cílené techniky v manuální terapii? (překlad s MUDr. H. Šolcovou článek od autora Stephen May)
2009 Je možné změnit postupy péče u bolestí páteře?
2008 Mýty o stabilizačním systému, překlad článku od autora E.Lederman
2007 Recenze knihy R. Donelson: Rapidly Reversible Low Back Pain
2007 Zpráva z 10.Mezinárodní konference Mechanické diagnostiky a terapie
2007 Návrh vzorových léčebných kroků u pacienta po operaci disku bederní páteře, u pacienta s bolestmi v oblasti dolní části zad, s projevy vyzařování symptomů až do periferie a u pacienta s bolestmi v oblasti dolní části zad
2005 Mechanická diagnostika funkčních poruch hybného systému
2003 Zpráva z McKenzie konference USA a Kanady
2000 McKenzie metoda a její využití u pacientů s vertebrogenním syndromem bederním, převážně se symptomy iritačně zánikovými.

International Journal of Mechanical Diagnosis and Therapy (IJMDT)

March 2006 A Personal Journey on the MDT path

časopis Neurologie a Neurochirurgie

2017

Nováková E, Říha M.:Vertebrogenní algický syndrom - souvislost mezi EBM a běžnou klinickou praxí. Existuje důvod něco změnit? Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(3): 280-284DOI: 10.14735/amcsnn2017280

http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/vertebrogenni-algicky-syndrom-medicina-zalozena-na-dukazech-a-bezna-klinicka-praxe-existuje-duvod-neco-zmenit-60988

Kurzy:

2007 Diplom v McKenzie metodě
2004 Kabatova technika PNF - Mgr. J. Holubářová
2003 McKenzie Metoda "E" - S. Young, UK
2002 Thera-Band Academy - P. Page, MS, PT, ATC, CSCS a Prof. V. Janda, MD
2002 Míčkování a facilitační mobilizační technika - Z. Jebavá
2001 McKenzie metoda "D" - M. Miller, USA
2000 Synergická reflexní terapie - R. Vodičková
2000 Myoskeletální problémy orofaciální soustavy
2000 Spirální dynamika a Bobath koncept - (informační) Unie fyzioterapeutů
2000 McKenzie metoda "C" - G. Silva, USA
2000 Spinální a dechové cvičení - Doc. MUDr. F. Véle a J. Čumpelík
1999 Myoskeletární problémy orofaciální soustavy - Dr. Skaggse a Dr. Morrise z USA
1999 Metoda V. Vojty - Marcela Klemová
1998 Cvičení Thera-Band dle Bruggera - Dr. Dagmar Paulů CSc
1998 Manuální medicína v kontextu vývojové kineziologie - Doc. Dr.Pavel Kolář
1998 Terapie skolioz podle Schrothové - Alena Jendeková
1997 Metoda podle L. Mojžíšové - Věra Jedličková
1995 McKenzie metoda - Scott Erbowy, USA
1995 Diagnostika a terapie PIR, MT a mobilizace páteře a periferních kloubů - V. Verchozinová
1992 Feldenkraisova metoda - Zuzana Franková
1991 Akupresura - MUDr. Jiří Marek

Výzkum

2017

Spolupráce na pilotním výzkumu s kolegy z USA, Polsko, Belgie, Holandsko, Švédsko, Španělsko a Austrálie s názvem „Multicenter MDT quality assessment pilot using a web based architecture“ prezentovaný na 14. McKenzie mezinárodní konferenci (22.–24.září, 2017, San Francisco,USA) Název konference - MDT: „ Patient comes first“.

2016 - dosud spoluúčast u: Prevalence of syndromes when using the McKenzie system of Mechanical Diagnosis and Therapy in spinal patients, autoři S.May and R. Rosedale
2016 Clinical  outcomes  in  the  MDT  setting: A  cloud  based  international  multicentre pilot. T. Dreisinger, E. Nováková
2010 spoluúčast u: The McKenzie Classification System Applied to the Extremities: The prevalence of mechanical syndromes and the preferred loading strategies, autoři S. May and R. Rosedale
2009 spoluúčast u: The McKenzie classification system in the extremities: a reliability study using McKenzie assessment forms and experienced clinicians, autoři S. May a J. Ross

Konference:

aktivní účast:

2023 McKenzie konference k 20. výročí založení McKenzie Institutu ČR
2023 Webinář pro UNIFY ČR, MDT diagnostický algoritmus hybného systému
2023 Webinář pro UNIFY ČR, LBP guidelines
2022 Webinář pro UNIFY ČR – klasifikační algoritmus hybného systému
dle MDT
2021 Online Euromeeting McKenzie Institutu International – obdržení ceny „Bronz Lady – The Institute´s Extension Award for Excellence“
2021 Webinář pro UNIFY ČR – LBP – guidelines dle NICE a dalších
2021 McKenzie konference v Praze – odborné setkání s lidmi z McKenzie Institutu ČR a Slovensko
2019 MDT mentoring workshop, The McKenzie Institute International, Kos, Řecko
2019 Střešovický podzim, 10.ročník, Medicína založená na důkazech v rehabilitaci: Přehled aktuálního výzkumu na poli vertebrogenních onemocnění, 8.listopadu, 2019.
2019 VI.Konference Fyzioterapie Rehaspring, 20.září, 2019, Liberec, ČR.
2019 MDT Diplomate Faculty Symposium, 2.-4.srpna 2019, Miami, USA
2019 McKenzie Branch and Faculty Euromeeting Kos, Řecko, 01.- 03.06.2019
2019 MDT Mentoring Workshop, pořádaný the McKenzie Institute International dne 29.-30.5.2019 , v Řecku, místo Kos
2018 1.setkání české a slovenské vojenské neurologie. Pokroky v léčbě vertebropatů. Praha ÚVN Praha 6 Střešovice, 06.11.2018
2018 VII. Berounský rehabilitační den – neurofyziologické koncepty a jejich využití u vertebrogenních poruch – McKenzie postupy diagnostiky, péče a výsledky u poruch hybného systému. Beroun, 25.10.2018
2018 McKenzie konference – 15.let jsme s Vámi, Praha ÚVN Střešovice, 05.09.2018
2018 1. REHABkonferencii v Žilině, Historie a současnost  MDT, Slovensko
McKenzie Branch and Faculty meeting, Budapešť, Maďarsko
2017 14.McKenzie mezinárodní konference USA , Multicenter MDT quality assessment pilot using a web based architecture, USA
2016 McKenzie konference USA , Clinical outcomes in the MDT setting: A cloud based international multicentre pilot, USA
2015 Rehabilitační konference , Současný výzkum a minulost LBP, Ústí nad Labem
XXII,Sjezd Rehabilitační a Fyzikální Medicíny , Mechanická Diagnostika a Terapie hybného systému – výhody první volby, Luhačovice
2014 Rehabilitační konference, , Pohybová léčba po  operaci výhřezu meziobratlové ploténky, Ústí nad Labem
XXI,Sjezd Rehabilitační a Fyzikální Medicíny, Efektivnost diagnostiky hybného systému dle McKenzie “Cervikobrachiální syndrom” – kazuistika, Luhačovice.
X. Vinohradské odpoledne10. výročí - netradiční bilancovaní, Mechanická Diagnostika a Terapie hybného systému – výhody první volby. Názor, zda původní metodiky jsou schopné konkurence v záplavě nových postupů a přístupů a naopak, zda je nutné nové metodiky podrobit kritickému pohledu.,  Praha
Střešovický podzim, Realita je taková, jakou jsme ochotni vidět, Praha
Střešovický podzim , Mechanická Diagnostika a Terapie hybného systému – výhody první volby, Praha
2013 McKenzie Branch and Faculty meeting, Finsko
Neurorehabilitační seminář věnovaný vertebrogenní problematice: Specifika McKenzieho metodiky (MDT) u pacientů s bolestí zad., Praha
Spinální kogres, Cvičení podle směrové preference nebo stabilizační cvičení u pacientů s chronickou bolestí beder, Mikulov
McKenzie středoevropský meeting, Německo
2012 Cvičení podle směrové preference nebo stabilizační cvičení u pacientů s chronickou bolestí beder, 10.Jandův myoskeletální den, Praha
Efektivnost diagnostiky hybného systému dle McKenzie, CB syndrom, Ústí nad Labem
Cvičení podle směrové preference nebo stabilizační cvičení u pacientů s chronickou bolestí beder, Kineziologie, Praha
McKenzie Branch and Faculty meeting, USA
Euromeeting McKenzie Institutu International, Berlín
2011 2.mezinárodní conference Fyzioterapie, Čelákovice
1. mezinárodní conference,Neuropsychiatrické forum, Praha
Euromeeting McKenzie Institutu International, Berlín
Střešovický podzim – Klinické zkušenosti s léčbou vertebropatů, Praha
2010 Diagnostika hybného systému podle principů MDT, Konference kineziologie, Praha
Mýty o McKenzie metodě, Rehabilitační omladina IV., Lázně Dolní Lipová
2007 Diagnóza neplodnost –průsečík perspektiv
3.mezinárodní konference fyzioterapeutů, ČR
2005 9. McKenzie mezinárodní conference, Kréta
2. mezinárodní konference fyzioterapeutů, Brno
Myoskeletální sjezd, Poděbrady
Regionální seminář na téma McKenzie, Praha
2004 Kuncův memorial
Myoskeletální sjezd, Praha
2003 1. mezinárodní konference fyzioterapeutů, Brno
Kongres neurochirurgie, Praha
2002 Kongres klinické neurologie, Praha


pasivní účast:

2022 Webinar Acute Pain for MSK Clinicians, The McKenzie Institute International
2022 31. sjezd a konference UNIFY ČR, Praha
2020 Webinar MDT and Telehealth, The McKenzie Institute International
2020 Physio Network Research reviews, Issue 33
2013 12. McKenzie Mezinárodní  conference, USA
2012 11. McKenzie Mezinárodní  conference, USA
2011 McKenzie kongres k 15.letému výročí založení McKenzie Institutu v Polsku, Polsko
2010 2. Mezinárodní McKenzie conference, Německo
2009 Lewitův klinický seminář
2007 10th McKenzie Institute International Conference in mechanical diagnosis and therapy, New Zealand
2006 Odborný seminář UNIFY ČR, Praha
ČESKÁ a SLOVENSKÁ konf. myoskeletální medicíny s mezinárodní účastí,  Olomouc
2005 Seminář Vojtovy metody, Praha
Klinický seminář vedený Helenou Hermachovou, Dobřichovice
2003 8.McKenzie conference, Itálie
2002 McKenzie kongres USA, Kanada

Stáže

2018 Physiotherapy clinic Grant Watson, Health Centre at Collingwood, New Zealand
2008 McKenzie klinika Montclair, New Jersey USA
2001 nemocnice St. Francis Hospitl Evanston USA
2000 nemocnice Weiss Memorial Hospital Chicago USA

Euromeetingy:

Euromeeting McKenzie Institute International
2022 Brusel
2019 Kos
2017 San Francisco
2015 Kodaň
2014 Toulouse
2013 Frankfurkt
2013 Helsinki
2012 Austin
2011 Poznaň
2010 Berlín
2009 Rio de Janeiro
2008 Praha
2007 Queenstown
2006 Kopenhagen
2005 Kréta
2004 Korsika
2003 Budapest

Další

2021 a 2022 Mentorství v rámci 9 týdenní klinické stáže Diplomovaného programu dle pokynů MII NZ
2017

dosud
Edukační video a textové materiály pro děti o správném držení těla/prevence ve spolupráci s Bare Bear s.r.o. pro ČR, Slovensko, Belgii, Holandsko, Maďarsko a Francii
2016 Standard fyzioterapie „Pacient s bolestmi dolní části zad“(2005-2007), publikovaný ve Verlag Darshofer a UNIFY ČR, re-edice 2016